AKT på Sct. Hans Skole

Sct. Hans Skole har 2 AKT vejledere: Frank Jensen og Janne Schmidt

AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel

AKT vejlederne arbejder med trivselsproblematikker i klasserne.

De arbejder forebyggende og trivselsfremmende og  udarbejder forskellige forløb, alt afhængig af eleverne og problematikken. For eksempel kan de:

AKT vejledernes fokus er især på relationerne mellem eleverne og læreren og eleverne indbyrdes. Deres opgave er at se mulighederne, være igangsættende og inspirerende.
Typisk aftales forskellige ting, eleverne/lærerne skal arbejde med til næste gang.
Klasselæreren orienterer via månedsbrevene, når AKT vejlederne arbejder i klassen. Hvis der arbejdes med enkelte elever, vil det ske efter aftale med elevens forældre.
Lærerne henvender sig via indstillingsskemaer til AKT vejlederne.